Nhà nghỉ منزل داود الشرفي tại Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a, GPS: 15.3748,44.1712

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ منزل داود الشرفي tại địa chỉ: Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ منزل داود الشرفي hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Điện thoại: +967774730890

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, Sanʿaʾ, Sana’a

Yemen, صنعاء, Sana’a