Nhà nghỉ منزل عوض الجاز tại Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Khartoum, GPS: 15.5905,32.5739

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ منزل عوض الجاز tại địa chỉ: Sudan, Khartoum State, Khartoum / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ منزل عوض الجاز hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, khách sạn or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, Omdurman

Sudan, Khartoum State, Khartoum

Sudan, Khartoum State, الكلاكلة القبة

Điện thoại: 0915485255

Sudan, Khartoum State, Khartoum