Nhà nghỉ Naga House tại Campuchia, Kampot

Campuchia, Kampot, GPS: 10.6179,104.1684

Điện thoại: +855 12 289916

Website: https://www.facebook.com/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Naga House tại địa chỉ: Campuchia, Kampot / 67688 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Naga House hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Campuchia, Kampot

Campuchia, Kampot

Campuchia, Kampot

Campuchia, Kampot

Campuchia, Kampot

Điện thoại: +855 12 289916

Website: https://www.facebook.com/

Campuchia, Kampot

Điện thoại: +855 16 556 504

Website: http://www.karmatraderskampot.com/