Nhà nghỉ ផ្ទះ សៀមរាប tại Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp, GPS: 13.355,103.8698

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ ផ្ទះ សៀមរាប tại địa chỉ: Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ ផ្ទះ សៀមរាប hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp