Nhà nghỉ Rental Home tại Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang, GPS: 11.5909,104.9177

Điện thoại: 016399988

Wi-Fi: wlan

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Rental Home tại địa chỉ: Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Rental Home hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Campuchia, Phnom Penh, Quận Daun Penh

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Wat Phnom, village

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Điện thoại: 016399988

Giờ mở cửa: 24/7

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Điện thoại: 016399988

Campuchia, Phnom Penh, Quận Daun Penh

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Wat Phnom, village