Nhà nghỉ ផ្ទះជួលខ្ញុំ tại Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang, GPS: 11.5906,104.917

Điện thoại: 016399988

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ ផ្ទះជួលខ្ញុំ tại địa chỉ: Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ ផ្ទះជួលខ្ញុំ hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, khách sạn or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Campuchia, Phnom Penh, Quận Daun Penh

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Wat Phnom, village

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Điện thoại: 016399988

Giờ mở cửa: 24/7

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Điện thoại: 016399988

Giờ mở cửa: 24/7

Campuchia, Phnom Penh, Quận Daun Penh

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Wat Phnom, village