Nhà nghỉ Pool Dormitory Room tại Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp, GPS: 13.3547,103.8517

Điểm: 10

Mô tả:

Situated in Siem Reap, a 4-minute walk from Pub Street, Pool Dormitory Room has a garden, a shared lounge and a bar, as well as free WiFi. Boasting a 24-hour front desk, this property also provides guests with an outdoor pool.

Ảnh Pool Dormitory Room

Nhận xét (2)

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Pool Dormitory Room tại địa chỉ: Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Pool Dormitory Room hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Điện thoại: 060906090

Website: http://kochi-ke.aisa

Giờ mở cửa: 24/7

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Điện thoại: +85512202796

Giờ mở cửa: 24/7

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp