Nhà nghỉ Riverside Backpackers tại Campuchia, Phnom Penh, sngkaatphsaarknntaaldii 2, village, phluuv 144, 17

Campuchia, Phnom Penh, sngkaatphsaarknntaaldii 2, village, phluuv 144, 17, GPS: 11.5704,104.9293

Điện thoại: 087753364

Website: https://facebook.com/

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Riverside Backpackers tại địa chỉ: Campuchia, Phnom Penh, sngkaatphsaarknntaaldii 2, village, phluuv 144, 17 / 67688 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Riverside Backpackers hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, village

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, village

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, village

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, village, phluuv 144, 17

Điện thoại: 087753364

Website: https://facebook.com/

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, village

Điện thoại: 077 757 701

Website: http://velkommenbackpackers.com/

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, village