Nhà nghỉ Rozafa Ferry & Accommodation tại Albania, Northern Albania, Qerret, village

Albania, Northern Albania, Qerret, village, GPS: 42.1087,19.8264

Điểm: 6.3

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Rozafa Ferry & Accommodation tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Qerret, village / 67691 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Rozafa Ferry & Accommodation hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, khách sạn or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: https://www.booking.com/

Albania, Shkodër, Rruga Gjylbegaj, 36

Điện thoại: +355673214463

Website: http://pemajhostel.comyr.com/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355673214463

Website: http://pemajhostel.comyr.com/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355685442087

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Dr. Lito, 36

Điện thoại: +355673214463

Website: http://pemajhostel.comyr.com/

Hỗ trợ xe lăn: Limited