Nhà nghỉ the Villa Siem Reap tại Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp, GPS: 13.3591,103.8527

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ the Villa Siem Reap tại địa chỉ: Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ the Villa Siem Reap hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, khách sạn or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Điện thoại: +85515658222

Website: http://www.1953SiemReapHostel.com

Giờ mở cửa: 24/7

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Điện thoại: +855636880008

Website: http://www.madmonkeyhostels.com

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Điện thoại: +85515658222

Giờ mở cửa: 24/7