Nhà nghỉ Trip'N'Hostel tại Albania, Tirana

Albania, Tirana, GPS: 41.3319,19.8258

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Trip'N'Hostel tại địa chỉ: Albania, Tirana / 67691 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Trip'N'Hostel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana

Website: https://www.booking.com/

Albania, Central Albania, Tirana

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Albania, Central Albania, Tirana

Website: https://www.booking.com/

Albania, Central Albania, Tirana

Website: https://www.booking.com/

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga Vehbi Agolli, 5

Website: http://milingonahostel.com

Albania, Central Albania, Tirana

Website: http://www.tripnhostel.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited