Nhà nghỉ White River 1 tại Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, village

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, village, GPS: 11.5667,104.9273

Wi-Fi: wlan

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ White River 1 tại địa chỉ: Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, village / 67688 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ White River 1 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, village

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Campuchia