Nhà nghỉ Xhovalin Perleka tại Albania, Northern Albania, Bilaj, village

Albania, Northern Albania, Bilaj, village, GPS: 41.4899,19.6776

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Xhovalin Perleka tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Bilaj, village / 67691 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Xhovalin Perleka hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Kruje

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Kruje

Website: https://www.booking.com/

Albania, Central Albania, Tirana

Website: https://www.booking.com/

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga Haxhi Hysen Dalliu, 4-D

Điện thoại: 0699292073

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga Haxhi Hysen Dalliu, 4-D

Giờ mở cửa: 24/7