Nhà nghỉ Young Hut Guesthouse tại Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang, GPS: 11.5695,104.9238

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Young Hut Guesthouse tại địa chỉ: Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang / 67688 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Young Hut Guesthouse hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, village

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, village

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, village, vithii brHqnggyugndhr (19), 151

Điện thoại: +855963333288

Website: http://www.thehappy-house.com/

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, village

Giờ mở cửa: 24/7