Nhà nghỉ youth hostel tại Palestinian Territories, Area A, Nablus

Palestinian Territories, Area A, Nablus, GPS: 32.2254,35.2591

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ youth hostel tại địa chỉ: Palestinian Territories, Area A, Nablus / 67688 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ youth hostel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Website: https://www.booking.com/

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Điện thoại: +970 9 2381064

Website: http://www.guesthouse.ps/

Palestinian Territories, Area A, Nablus

Palestinian Territories, Area A, Nablus