Nhà nghỉ Zuiqingdao Youth Hostel tại Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道, GPS: 36.0721,120.3993

Điểm: 2.5

Mô tả:

Zuiqingdao Youth Hostel features affordable accommodation in Qingdao. The property offers free WiFi and free access to off-site parking.

Ảnh Zuiqingdao Youth Hostel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà trọ Zuiqingdao Youth Hostel tại địa chỉ: Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道 / 67687 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà trọ Zuiqingdao Youth Hostel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, 金门路街道

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, Thanh Đảo