Khách sạn Hotel Floga tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0599,19.5214

Điện thoại: +355672847635;+355672336644

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Floga tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 307392 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Floga hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Objects nearby

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +3556945528445

Website: http://www.rosegardenhotel.al

Ẩm thực: Ẩm thực ý; Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-22:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër

Điện thoại: +35522400068

Website: http://hotelbicaj.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +35522249284

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +35522400068

Website: http://hotelbicaj.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7