Khách sạn Lille France Apartments tại Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Besnik Sykja, 19

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Besnik Sykja, 19, GPS: 42.0643,19.5117

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Lille France Apartments tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Besnik Sykja, 19 / 307392 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Lille France Apartments hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Shkodër

Điện thoại: +35522800333

Website: http://www.alishotel.al

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Studenti, 13

Điện thoại: +35522242216

Website: http://www.hotel-kaduku.com

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër, Rruga e Kavajes, 2

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Sheshi 2 Prilli, 2

Điện thoại: +35522241211

Website: http://www.europagrandhotel.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër

Điện thoại: 0035522800333

Website: http://alishotel.al

Giờ mở cửa: 24/7