Khách sạn Hotel Permeti tại Albania, Southern Albania, Përmet

Albania, Southern Albania, Përmet, GPS: 40.2332,20.3534

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Permeti tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Përmet / 290671 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Permeti hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Southern Albania, Përmet

Albania, Southern Albania, Përmet

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Southern Albania, Përmet

Albania, Southern Albania, Përmet

Albania, Southern Albania, Përmet

Albania, Southern Albania, Përmet