Khách sạn Kabul Star Hotel & Restaurant tại Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul, GPS: 34.531,69.1773

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Kabul Star Hotel & Restaurant tại địa chỉ: Afghanistan, Kabul / 288934 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Kabul Star Hotel & Restaurant hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul, Tarakhel

Afghanistan, Kabul

Afghanistan, Kabul