Khách sạn Hotel Colosseo & Spa tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0675,19.5145

Điện thoại: +35522247513;+35522247514

Ẩm thực: Ẩm thực quốc tế; Ẩm thực ý; Ẩm thực khu vực

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-24:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Colosseo & Spa tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 290671 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Colosseo & Spa hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +35522244450; +355673573900; +355686970442

Website: http://hotel-eposi.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër, Rruga e Kavajes, 2

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +35522249064;+355692074772

Website: http://hotelcarmen.al

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 69

Hỗ trợ xe lăn: Limited