Khách sạn Hotel Argenti tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0573,19.5034

Điện thoại: +355692055067;+355694023994;+35522243909

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Features:

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Argenti tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 406090 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Argenti hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Besnik Sykja, 19

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +35522801097

Website: http://www.kompleksiarifi.com/

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Website: http://hotelblini.com

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Sheshi 2 Prilli, 2

Điện thoại: +35522241211

Website: http://www.europagrandhotel.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited