Khách sạn Hotel Patricia tại Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana, GPS: 41.332,19.8139

Điện thoại: +355 (0)672081888

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Patricia tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Tirana / 290671 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Patricia hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Objects nearby

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Website: http://hotelsenator-al.com/

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga e Durresit, P.118, A.8