Khách sạn 7-night cruise in the Seychelles aboard Sea Bird and Sea Star - Silhouette Cruises tại Seychelles, Victoria, Seychelles

Seychelles, Victoria, Seychelles, GPS: -4.6195,55.4583

Điểm: 9.6

Mô tả:

Sea Star and Sea Bird - Silhouette Cruises features 2 modern and custom built yachts with 4 and 5 bermuda sails, cruising the inner Seychelles Islands.

Ảnh 7-night cruise in the Seychelles aboard Sea Bird and Sea Star - Silhouette Cruises

Tính năng:

 • Hotels with parking
 • Hotels with restaurants
 • Non-smoking rooms
 • Transfer from/to the airport
 • Laundry
 • Safe
 • Air conditioning
 • Designated smoking spots
 • Transfer (additional fee)
 • Transfer from/to the airport (additional fee)
 • Parking at the hotel
 • Street parking

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn 7-night cruise in the Seychelles aboard Sea Bird and Sea Star - Silhouette Cruises tại địa chỉ: Seychelles, Victoria, Seychelles / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn 7-night cruise in the Seychelles aboard Sea Bird and Sea Star - Silhouette Cruises hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Seychelles, Victoria, Seychelles

Website: https://www.booking.com/

Seychelles, Victoria, Seychelles

Website: https://www.booking.com/

Seychelles, Victoria, Seychelles

Website: https://www.booking.com/

Seychelles, Victoria, Seychelles

Website: https://www.booking.com/

Seychelles, Victoria, Seychelles

Website: https://www.booking.com/

Seychelles, Sans Souci, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4