Khách sạn Antipatrea Hotel tại Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat, GPS: 40.7046,19.954

Features:

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Antipatrea Hotel tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Berat / 406090 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Antipatrea Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Objects nearby

Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat

Điện thoại: 0698793600

Albania, Southern Albania, Berat