Khách sạn Hotel Osumi tại Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat, GPS: 40.7055,19.9504

Điện thoại: +355 322 34 070

Features:

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Hotel Osumi tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Berat / 406090 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Hotel Osumi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat