Khách sạn Afnan Hotel tại Jordan, Aqaba

Jordan, Aqaba, GPS: 29.5231,35.0031

Điểm: 8.4

Mô tả:

Afnan Hotel features accommodation in Aqaba near Royal Yacht Club and Aqaba Fort. Among the facilities at this property are a 24-hour front desk and room service, along with free WiFi throughout the property. The hotel has family rooms.

Ảnh Afnan Hotel

Tính năng:

  • Room service
  • Non-smoking rooms
  • Family rooms
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Air conditioning
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Afnan Hotel tại địa chỉ: Jordan, Aqaba / 699174 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Afnan Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Jordan, Aqaba

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Jordan, Aqaba

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Jordan, Aqaba

Điện thoại: +962795168821

Jordan, Aqaba

Jordan, Aqaba

Điện thoại: +962788265694