Khách sạn Airport Resort tại Lào, Chăm-pa-sắc, Khuataphaab, village

Lào, Chăm-pa-sắc, Khuataphaab, village, GPS: 15.1322,105.7847

Điểm: 6.1

Mô tả:

Set in Pakse, 1.8 km from Wat Luang, Airport Resort provides rooms with air conditioning. Located around 2 km from Pakse Bus station, the hotel with free WiFi is also 2.2 km away from Vietnam Consulate.

Sao: 2

Ảnh Airport Resort

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Airport Resort tại địa chỉ: Lào, Chăm-pa-sắc, Khuataphaab, village / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Airport Resort hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Lào, Chăm-pa-sắc, Thasalakham, village

Website: https://www.booking.com/

Lào, Chăm-pa-sắc, Thong, village

Giờ mở cửa: 24/7

Lào, Chăm-pa-sắc, Pakxe

Lào, Chăm-pa-sắc, Thasalakham, village

Lào, Chăm-pa-sắc, Thasalakham, village

Lào, Chăm-pa-sắc, Thong, village