Khách sạn Akalak hotel tại Lào, Bokeo, Simuangngam-Kang, village

Lào, Bokeo, Simuangngam-Kang, village, GPS: 20.31,100.1685

Mô tả:

Akalak hotel features free WiFi and rooms with air conditioning in Ban Simuangngam.

Ảnh Akalak hotel

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Non-smoking rooms
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Air conditioning
  • Parking at the hotel
  • Private parking at an adjacent location

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Akalak hotel tại địa chỉ: Lào, Bokeo, Simuangngam-Kang, village / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Akalak hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Thái Lan, Chiang Rai Province, Chiang Saen

Website: https://www.booking.com/

Thái Lan, Chiang Rai Province, Chiang Saen

Website: https://www.booking.com/

Thái Lan, Chiang Rai Province, Chiang Saen

Website: https://www.booking.com/

Thái Lan, Chiang Rai Province, Chiang Saen

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Thái Lan, Chiang Rai Province, Chiang Saen

Thái Lan, Chiang Rai Province, Chiang Saen

Điện thoại: +6653784477

Website: http://www.deriverresort.com/