Khách sạn Al Buraq Hotel tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai, GPS: 25.2696,55.2969

Điểm: 6.4

Mô tả:

Al Buraq is located in a shopping center called Al Khail Centre. Al Buraq is a 3-star hotel with modern furniture with 5 different room types to choose room. It has a top floor swimming pool with 2 different gymnasiums both for males and females.

Sao: 3

Ảnh Al Buraq Hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Al Buraq Hotel tại địa chỉ: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Al Buraq Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai

Điện thoại: +97142275050

Website: http://alburaq.ae

Giờ mở cửa: 24/7

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Dubai

Giờ mở cửa: 24/7