Khách sạn Al Salam Furnished Units tại Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át, GPS: 24.6629,46.7244

Điểm: 7.1

Mô tả:

Al Salam Furnished Units features free WiFi and rooms with air conditioning in Riyadh. The property is located 2.4 km from Murabba Palace and 3.7 km from Souq al-Thumairi.

Ảnh Al Salam Furnished Units

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Al Salam Furnished Units tại địa chỉ: Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Al Salam Furnished Units hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Website: https://www.booking.com/

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Website: https://www.booking.com/

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Website: https://www.booking.com/

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Website: https://www.booking.com/

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Ả Rập Saudi, Riyadh Region, Ri-át

Website: https://www.booking.com/