Khách sạn Aldisi tại Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Albania, Northern Albania, Velipojë, village, GPS: 41.8663,19.4224

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Aldisi tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Velipojë, village / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Aldisi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355672341492;+355683878814

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355673080903;+355673074286

Hỗ trợ xe lăn: Limited