Khách sạn Alis Hotel tại Albania, Shkodër

Albania, Shkodër, GPS: 42.065,19.5126

Điện thoại: +35522800333

Website: http://www.alishotel.al

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Alis Hotel tại địa chỉ: Albania, Shkodër / 290671 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Alis Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Shkodër, Rruga e Kavajes, 2

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Studenti, 1

Điện thoại: +35522900888; +35521570035; +355675242200

Website: http://www.theredbricks-al.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër

Điện thoại: 0035522800333

Website: http://alishotel.al

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 69

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Dobraç, village, ulitsa Apskha Leona, 1

Điện thoại: +35522900888; +35521570035; +355675242200

Website: http://www.theredbricks-al.com

Hỗ trợ xe lăn: Yes