Khách sạn Almen tại Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Albania, Northern Albania, Velipojë, village, GPS: 41.8649,19.4214

Điện thoại: +355692331527

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Almen tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Velipojë, village / 288788 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Almen hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355692184069

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355692055067

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355692184069

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Velipojë, village

Albania, Velipojë, village

Albania, Northern Albania, Velipojë, village

Điện thoại: +355692184069

Hỗ trợ xe lăn: Limited