Khách sạn Alounsothsai hotel tại Lào, Át-ta-pừ, Attapeu

Lào, Át-ta-pừ, Attapeu, GPS: 14.8221,106.8448

Mô tả:

Alounsothsai hotel is set in Attapu. Free WiFi is available.

Ảnh Alounsothsai hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Alounsothsai hotel tại địa chỉ: Lào, Át-ta-pừ, Attapeu / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Alounsothsai hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Lào, Át-ta-pừ, Attapeu

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Lào, Át-ta-pừ, Attapeu

Website: https://www.booking.com/

Lào, Át-ta-pừ, Attapeu

Lào, Át-ta-pừ, Attapeu

Điện thoại: +856 30 2827609;+856 20 22292666;+856 20 99818054

Lào, Át-ta-pừ, Attapeu

Điện thoại: +85636210035

Giờ mở cửa: 24/7

Lào, Át-ta-pừ, Attapeu