Khách sạn Amra tại Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Chochua, 121

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Chochua, 121, GPS: 43.0011,41.0069

Điện thoại: +7 (840) 226-20-96

Sao: 3

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Amra tại địa chỉ: Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Chochua, 121 / 288934 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Amra hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Gulia, 121

Điện thoại: +7 (840) 226-20-96

Sao: 3

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Machavariani, 1

Điện thoại: +79409217733

Website: https://vk.com/

Gruzia, улица Лакоба, 109

Điện thoại: +7 10 (99544) 26-00-62

Website: http://hotelsukhum.com

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Lakoba, 109

Điện thoại: +7 10 (99544) 26-00-62

Website: http://hotelsukhum.com

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Sukhumi, ulitsa Lakoba, 103