Khách sạn Antalya tại Albania, Durrës

Albania, Durrës, GPS: 41.3079,19.489

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Antalya tại địa chỉ: Albania, Durrës / 290671 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Antalya hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Northern Albania, Durrës

Albania, Northern Albania, Durrës

Sao: 2

Albania, Northern Albania, Durrës

Albania, Northern Albania, Durrës

Điện thoại: +355 (0) 52 000 03

Website: http://www.germanyhotel.al/

Sao: 4

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Albania, Northern Albania, Durrës

Điện thoại: +355 52 260 850

Website: http://www.adriatikhotel.com/

Sao: 5

Albania, Northern Albania, Durrës