Khách sạn Antigone tại Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana, GPS: 41.3207,19.8104

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Antigone tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Tirana / 290671 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Antigone hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Điện thoại: +355 4 22 58 132

Website: http://www.dinastyhotel.al/

Sao: 4

Albania, Central Albania, Tirana