Khách sạn Apartment Bagripsh tại Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Bagripsh, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Bagripsh, village, GPS: 43.3604,40.1201

Điểm: 5.8

Mô tả:

Providing free WiFi, Apartment Bagripsh is located in Tsandrypsh. Boasting a 24-hour front desk, this property also provides guests with a children's playground. All rooms have a balcony with a sea view.

Ảnh Apartment Bagripsh

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Apartment Bagripsh tại địa chỉ: Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Bagripsh, village / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Apartment Bagripsh hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Bagripsh, village

Website: https://www.booking.com/

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Bagripsh, village

Website: https://www.booking.com/

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Bagripsh, village

Website: https://www.booking.com/

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Bagripsh, village

Website: https://www.booking.com/

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Bagripsh, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Bagripsh, village