Khách sạn Apartmani Infiniti Her J tại Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, GPS: 41.9736,21.4374

Điểm: 8.4

Ảnh Apartmani Infiniti Her J

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Apartmani Infiniti Her J tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje / 699174 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Apartmani Infiniti Her J hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Điện thoại: 0038922772254

Website: http://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Sao: 3

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Sao: 3