Khách sạn Aqaba Gulf Hotel tại Jordan, Aqaba, King Hussein Street, 1312

Jordan, Aqaba, King Hussein Street, 1312, GPS: 29.5316,35.0012

Điện thoại: +962 3 201 66 36

Website: http://www.aqabagulf.com/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Aqaba Gulf Hotel tại địa chỉ: Jordan, Aqaba, King Hussein Street, 1312 / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Aqaba Gulf Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Jordan, Aqaba

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Jordan, Aqaba

Jordan, Aqaba

Jordan, Aqaba

Jordan, Aqaba