Khách sạn Aragosta Hotel & Restaurant tại Albania, Northern Albania, Durrës

Albania, Northern Albania, Durrës, GPS: 41.3122,19.434

Điểm: 8.9

Mô tả:

Aragosta Hotel is located right next to a private beach. Rooms are modernly furnished and air-conditioned, while some offer a view of the sea. The hotel also features a restaurant and wine bar with a sun terrace. Free WiFi and parking are available.

Sao: 4

Ảnh Aragosta Hotel & Restaurant

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Aragosta Hotel & Restaurant tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Durrës / 699178 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Aragosta Hotel & Restaurant hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Durrës

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Albania, Northern Albania, Durrës

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Albania, Northern Albania, Durrës

Albania, Northern Albania, Durrës

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Albania, Northern Albania, Durrës

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Durrës