Khách sạn Ardakan Tourist Hotel tại Iran, Yazd Province, Ardakan

Iran, Yazd Province, Ardakan, GPS: 32.2944,54.0225

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Ardakan Tourist Hotel tại địa chỉ: Iran, Yazd Province, Ardakan / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Ardakan Tourist Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Iran, Yazd Province, Ardakan

Iran, Yazd Province, Ardakan

Sao: 2

Iran, Yazd Province, Ardakan

Điện thoại: +98 35 7236061

Sao: 1

Iran, Yazd Province, Ardakan

Iran, Yazd Province, Ardakan

Iran, Yazd Province, Ardakan

Điện thoại: +98 35 3222 6969

Website: http://www.ardakanhotel.ir

Sao: 2