Khách sạn Avatar Resort & Spa tại Nepal, Central Development Region, Naldum, village

Nepal, Central Development Region, Naldum, village, GPS: 27.7279,85.5256

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Avatar Resort & Spa tại địa chỉ: Nepal, Central Development Region, Naldum, village / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Avatar Resort & Spa hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Nepal, Central Development Region, Naldum, village

Website: https://www.booking.com/

Nepal, Central Development Region, Naldum, village

Nepal, Central Development Region, Naldum, village

Nepal, Central Development Region, Naldum, village

Điện thoại: +97716680178

Nepal, Central Development Region, Naldum, village

Điện thoại: +97716680178

Nepal, Central Development Region, Naldum, village