Khách sạn Baasher Palace Hotel tại Sudan, Red Sea State, Port Sudan

Sudan, Red Sea State, Port Sudan, GPS: 19.6113,37.2217

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Baasher Palace Hotel tại địa chỉ: Sudan, Red Sea State, Port Sudan / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Baasher Palace Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Sudan, Red Sea State, Port Sudan

Sudan, Red Sea State, Port Sudan

Điện thoại: +249 311 83 9800

Website: http://www.coral-portsudan.com

Sudan, Red Sea State, Suakin

Sudan, Red Sea State, Port Sudan

Sudan, Red Sea State, Port Sudan