Khách sạn Beach Hotel tại Jordan, Aqaba

Jordan, Aqaba, GPS: 29.5264,35.0022

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Beach Hotel tại địa chỉ: Jordan, Aqaba / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Beach Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Jordan, Aqaba

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Jordan, Aqaba

Jordan, Aqaba

Điện thoại: +96232014821

Jordan, Aqaba

Điện thoại: +962788265694