Khách sạn Bel Air Hotel tại Seychelles, Victoria, Seychelles

Seychelles, Victoria, Seychelles, GPS: -4.6255,55.4489

Điểm: 8.2

Mô tả:

Located in Victoria, less than a 10-minute walk from Victoria Market and a number of other shopping options, guests at Bel Air Hotel can enjoy a meal at the on-site restaurant.

Ảnh Bel Air Hotel

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Hotels with restaurants
  • Laundry
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Parking at the hotel
  • Private parking at an adjacent location
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Bel Air Hotel tại địa chỉ: Seychelles, Victoria, Seychelles / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Bel Air Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Seychelles, Beau Vallon, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Seychelles, Victoria, Seychelles

Website: https://www.booking.com/

Seychelles, Sans Souci, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Seychelles, Beau Vallon, village

Website: https://www.booking.com/

Seychelles, Beau Vallon, village