Khách sạn gần bên Ouffet

Tìm thấy 2

Hotel Restaurant Carpe Diem

  • Price
  • Reservations
  • Credit Cards
+more

The hotel and restaurant Carpe Diem in the village of Ouffet in the heart of the Condroz near Liège offers ideal surroundings for a weekend of relaxation, a gastronomic adventure, or for the holding of seminars, weddings, first and solemn communions...

Khách sạn ở các thành phố khác

Các địa điểm thú vị ở Ouffet

Search this area
MAPS.ME
luôn mở sẵn
Tải về ứng dụng và bắt đầu khám phá chân trời của bạn
Mở ứng dụng MAPS.ME
Dùng phiên bản web