Khách sạn Chengnan Inn tại Trung Quốc, Hà Bắc, Rongcheng

Trung Quốc, Hà Bắc, Rongcheng, GPS: 39.0429,115.8669

Mô tả:

Accepting only Mainland Chinese citizens, Chengnan Inn offers affordable accommodation in Rongcheng County, Baoding. Free WiFi is available throughout the property.

Ảnh Chengnan Inn

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Chengnan Inn tại địa chỉ: Trung Quốc, Hà Bắc, Rongcheng / 699172 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Chengnan Inn hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or căn hộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hà Bắc, An Tân, Bảo Định

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Trung Quốc, Hà Bắc, Anxin

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Hà Bắc, An Tân, Bảo Định

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Trung Quốc, Hà Bắc, Rongcheng

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Hà Bắc, An Tân, Bảo Định

Website: https://www.booking.com/