Khách sạn Chizhou Jiuhua Mountain Minyuan Little Rest Homestay tại Trung Quốc, An Huy, Ducun

Trung Quốc, An Huy, Ducun, GPS: 30.4645,117.7978

Mô tả:

Accepting only Mainland Chinese citizens, Chizhou Jiuhua Mountain Minyuan Little Rest Homestay is a laid-back retreat nestled in Jiuhua Mount Scenic Area. Free WiFi access and free parking service are available here.

Ảnh Chizhou Jiuhua Mountain Minyuan Little Rest Homestay

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: khách sạn Chizhou Jiuhua Mountain Minyuan Little Rest Homestay tại địa chỉ: Trung Quốc, An Huy, Ducun / 699173 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến khách sạn Chizhou Jiuhua Mountain Minyuan Little Rest Homestay hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, An Huy, Jiuhua

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, An Huy, Ducun

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, An Huy, Ducun

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, An Huy, Jiuhua

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Trung Quốc, An Huy, Jiuhua

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, An Huy, Ducun

Website: https://www.booking.com/